logo   logo
כניסה למערכת

דבר המנהל לקראת תחילת שנת הלימודים

הודעות לקראת תחילת שנת הלימודים: 

             לידיעתכם: מספרי הטלפון שלנו הוחלפו. לפירוט המספרים החדשים - לחצו כאן     

טלפון במזכירות :04-6655455  /  פקס:04-6655470   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

                                          .

כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים   מורה  
מעודכן ל: 24.08.2016, שעה: 02:20, מסך: A29622