logo   logo
כניסה למערכת

     לידיעתכם: מספרי הטלפון שלנו הוחלפו. לפירוט המספרים החדשים - לחצו כאן    

טלפון במזכירות :04-6655455  /  פקס:04-6655470   

   

 

 

 

 

  

דף מידע שבועי 19.9.16
תגבורים במתמטיקה ובאנגלית לתלמידי חט"ב
איך מחנכים את דור ה-Y?
עתיד מצויין

    

 

 

 

 

כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים   מורה  
מעודכן ל: 29.09.2016, שעה: 14:54, מסך: A29622