logo   logo
כניסה למערכת

     לידיעתכם: מספרי הטלפון שלנו הוחלפו. לפירוט המספרים החדשים - לחצו כאן    

טלפון במזכירות :04-6655455  /  פקס:04-6655470   

   

 

 

 

 

  

ברכות לרומי דורי תלמידתנו
כפיים לעפרי הורן תלמיד כתה י':
דף מידע שבועי 25.12.16
השאלות שטרם שאלנו

 

    

 

 

 

כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים   מורה  
מעודכן ל: 18.01.2017, שעה: 16:49, מסך: A29622