logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

 

דבר המנהל: למידה משמעותית בבית ספרנו
ברכות לגלינה פילר, הספרנית שלנו:
דף מידע שבועי מס' 23:
שעורי בית: מה? למה? כמה?
דבר המנהל
חדר מורים לומד

   

 

                                          .

כיתה   מערכת שעות   מערכת שינויים   שינויים   מבחנים   אירועים   מורה  
מעודכן ל: 27.11.2014, שעה: 15:53, מסך: A29622