logo   logo
כניסה למערכת

תמונות: אסתי שחר

מתכוננים לפתוח את הערב

 

נעמה אגוזי מברכת בשם ההורים

שאול אדר, מנהל חטיבת הביניים, מברך

המחנכות, אסתי ורוויטל, מברכות

ניבה קוראת "תפילתי" בשם המחנכות

חלוקת תעודות בכיתה ט'3

עפרי זוכה בתעודת הצטיינות חברתית

מנחות הערב, קסם ואֹדם

ג'יהאן מפליאה לנגן בחליל

מעיין ונעמה מנעימות שירה

הלהקה של הט"תניקים

"את עולמי עם שחר את לי כל היום / את עולמי בלילה את החלום"
שחר הסולן עם "הפרח בגני" של אביהו מדינה

"זה הוא הזמן זה היום זה הרגע / החופש קורא לי מכל הכבישים
זה הזמן זה היום זה הרגע / החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים"
הלהקה בשירם של יעקב גלעד ויהודה פוליקר

הרקדניות המדליקות של השכבה

עומר המוכשרת על הקלידים, וגם שרה