logo   logo
כניסה למערכת

שכבת י' סיימה את השנה ביום של פעילות אתגרית ומגבשת
12.6.2012

צילומים: עידן פוקס

בשבוע האחרון של שנה"ל תשע"ב יצאה שכבת י' ליום של פעילות למידה אתגרית ומגבשת בחורשת הבונקרים שליד קיבוץ שריד. מטרות היום הוגדרו כלהלן:

·         גיבוש קבוצתי דרך חוויות משותפות

·         התנסות במצבים של תלות הדדית ואחריות קבוצתית ואישית

·         שיפור דפוסי תקשורת שכבתיים והתמודדות עם קונפליקטים בדרך בונה ומכבדת.

השכבה התחלקה לקבוצות-האם. במהלך היום התמודדו התלמידים עם משימות אתגריות שונות בהן ניתן היה לעמוד רק בשיתוף פעולה קבוצתי.  כל קבוצה השלימה מספר משימות תוך יישום עבודת צוות, ולרוב בהתלהבות רבה.

השכבה סיימה את השנה כשהיא מגובשת יותר ומוכנה לאתגרים של השנה הבאה.