logo   logo
כניסה למערכת
 גלריית תמונות
Thumbnail of Photo
המחנכים - איציק סרוגו, שמרית אליה, הילה הררי ותרצה

Thumbnail of Photo
אורי שובל, יו'ר ועד ההורים היוצא, ובנו, אוהד שובל

Thumbnail of Photo
דודו גורן, מנהל ביהס

Thumbnail of Photo
המחנכים

Thumbnail of Photo
עמית לביא - הרכז החברתי - מעניק תעודות הצטיינות לח

Thumbnail of Photo
ראש המועצה, איל בצר, מברך את חנה קאופמן, המנהלת הפ

Thumbnail of Photo
רנטה וברק מנחים

Thumbnail of Photo
רני בן-נחום, רכזת החנ'ג, מעניקה תעודות הצטיינות לח

Thumbnail of Photo
רני, דודו ואיל מעניקים תעודות הצטיינות

Thumbnail of Photo
תם וניר מנחים

Thumbnail of Photo
תמר ואורן, מנחים