logo   logo
כניסה למערכת

טלפון במזכירות :04-6655455  /  פקס:04-6655470     למספרי טלפון נוספים - הקליקו כאן 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

דבר המנהל לימי קורונה
דבר מנהלת חט"ב
טרי ממכבש הדפוס:
היא נהגת אוטובוס

 

    

כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים   תצוגה למורה  
מעודכן ל: 29.03.2020, שעה: 12:19, מסך: A29622