logo   logo
כניסה למערכת

 

  

 

 

 

 

 

בהתחלת המצעד התלמידים הונחו לצפות בסרטון "המקרה המוזר של הוגו קברה". הסרטון מכיל בתוכו את מצעד הספרים (תשע"ג). מדובר במגוון רחב של ספרים המוצגים בספרית בית הספר. הגיבור הראשי של הסרט, הוגו קברה, עורך מסע דמיוני בזמנים ובמרחבים גיאוגרפיים שונים. באמצעות הסרט הנדון תלמידי בית הספר יכולים להכיר את העלילות המרתקות והסוגות השונות המאפיינות את היצירות.

 

 

 

 

 לאחר הצפייה בסרטון "המקרה המוזר של הוגו קברה"  וזמנו התלמידים להשתתף בפעילות שכללה חידון ומשחק. החידון התבסס על מפת מסלול המסע של  אליהן הן שייכות.

לאורך הפעילות שררה האווירה טובה ושיתוף הפעולה של התלמידים היה מצוין הן בזמן הצפייה בסרטון והן בפעילויות הנילוות.

ההישג החשוב של הפעילות כולה התרחש בסיומה - כאשר  תלמידים רבים לקחו ספרים לקריאה. זו למעשה, המטרה של כל פעילויות מצעד הספרים.