logo   logo
כניסה למערכת

שכבת ח' נפגשת עם הסופרת תמר ורטה-זהבי

ינואר 2014

 

למידע על תמר ורטה-זהבי מאתר לקסיקון ספרות עברית חדשה

 

 

 

תלמידי כיתות ח' נפגשו  עם הסופרת  תמר ורטה-זהבי.

נושא הפגישה היה סיפרה "ואנגרי" המספר על אישה שחיה בקניה.  בעקבות רעיון שפיעם בה לכסות את קניה בירוק .  היא נטעה בארצה 40 מיליון עצים.

הנושא  התחבר ל"שבוע ירוק" שהתנהל בבית הספר. התלמידים קראו את הספר "ואנגרי" בשעות מחנך ובשעורי ספרות ומדעים.

בספרייה הוצגה תערוכה : " האישה ששתלה עצים" . התלמידים צפו בקטעים מהסרט Taking Root"".

הפגישה עם הסופרת הייתה ערנית  . היא דיברה על הספר ומשמעותו. התלמידים שאלו שאלות רבות והתייחסו לנושא.

 

 

 

על הסופרת ועל המפגש: סרטון בעריכת גלינה פילר

 

חזור לדף "סל תרבות" בחינוך החברתי

חזור לדף מקצוע הספרות