logo   logo
כניסה למערכת

עושים הסטוריה בספריה

ט'1 בפעילות מיוחדת, אוקטובר 2014 

 


 

תלמידי ט'1 נטלו חלק בפעילות אינטראקטיבית בספריה, אשר שילבה בין הנושא הנלמד בהיסטוריה - הנאורות - לבין הספר "רובינזון קרוזו", עליו למדו. התלמידים עברו בין תחנות בהן נחשפו לאנציקלופדיות "טרום-ויקיפדיה", כתבו ופיענחו כתב סתרים, התלבטו בשאלה הרת-הגורל - מה לקחת לאי בודד ועוד.

את הפעילות יזמו והובילו הגר רומפלר-אדלר, מורה להסטוריה וגלינה פילר, מנהלת הספריה.  

   דיווחה: אורית סוקר

 

  גלינה מסבירה ומפעילה תלמידים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עושים הסטוריה : פעילות קבוצתית