logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 


" הגל "  שלבי תהליך הלמידה:  

1.    רכזת המקצוע אורית סוקר והספרנית, גלינה פילר  הציגו את תכנית  התהליך בפני פורום רכזי המקצוע  של בית הספר.

2.    פתיחת הנושא בפני התלמידים התקיימה בספריה,  על ידי ספרנית בית הספר גלינה פילר.

3.    התלמידים יקראו את הספר בביתם, במשך זמן נתון.

4.   יתקיימו בחני בקיאות, שיח וניתוח הספר בהדרגתיות בכתה במסגרת שיעורי ספרות. האחראית לשלב זה היא גלי לוי.

5.   במקביל לעשייה בשיעורי הספרות, ישולבו מורי המקצועות: היסטוריה, אומנות, פיזיקה, לשון, מדעי החברה ואנגלית. מורים אלה יקדישו שיעור אחד, שיעסוק בספר מהזווית הייחודית של מקצועם.

6.   מחנכי הכתה והיועצות יקדישו שעור בן שעה לספר "הגל".

       7.  סיכום תהליך הלמידה הרב-תחומית במסגרת שיעורי             הספרות ייערך באחריות גלי לוי וגלינה פילר.

 

 

 

 

פעילות פתיחה בספריה: פוגשים את "הגל" לראשונה