logo   logo
כניסה למערכת

נג'יב שלנו - עובד מצטיין!
תשע"ב, מרץ 2012

תודה לאסתי שחר על התמונות

נג'יב, השומר הקבוע שלנו, זכה בתואר "עובד מצטיין" מטעם חברת השמירה שמעסיקה אותו.

 

ביום ה', רגע לפני היציאה לחופשת הפסח, הרמנו כוסית לכבודו של נגי'ב. בנאום שנשא דודו, מנהל ביה"ס, הוא ציין בהוקרה ובתודה את מאור הפנים של נג'יב, את מסירותו  ואת היחס החם שהוא מעניק למורים, לתלמידים ולמבקרים.