logo   logo
כניסה למערכת

ערב שורשים, תשע"ב
אחוזת-ברק, 22.5.2012

תמונות: שאול אדר

"ערב השורשים" המסורתי נערך השנה באמפיתאטרון של אחוזת ברק.  הערב נפתח בטקס שכבתי, בנוכחות סגנית ראש המועצה, הגב' חנה פרידמן, מנהל ביה"ס, דודו גורן, מחנכי השכבה, מורים וכמובן – התלמידים ומשפחותיהם.

בהמשך התחלקו התלמידים והוריהם לפי כיתות הלימוד. בפורום האינטימי נערכו טקסים כיתתיים, התלמידים חלקו מידע וחוויות מעבודות השורשים שלהם והוענקו להם ספרי תנ"ך. התלמידים ובני משפחותיהם עיינו בעבודות השורשים המושקעות בתערוכה הכיתתית.

ברכת מנהל חטיבת הביניים, שאול אדר

ערב טוב לחנה פרידמן, סגנית ראש המועצה, לחניכי שכבת ז', להורים, לבני המשפחות, להנהלה, למחנכים ולכל צוות עובדי ביה"ס.

בראשית דבריי, ברצוני להודות לאנשי אחוזת ברק, ובעיקר לניבה פטריץ', רכזת הקהילה, לאיציק יוטבת, מזכיר הישוב ולנועם חייט, רכז הנוער, על עמלכם למען ערב זה ועל האירוח הלבבי. הדרך בה עשיתם זאת ראויה להערכה ואיננה מובנת מאליה.  

תודה רבה למחנכי שכבת ז': רון אופיר, רויטל שלמה, הגר כספין, ניבה נוריאל-סביון ואילנה אלמקייס, ולעמית לביא, הרכז החברתי של ביה"ס, על מסירותכם לאורך כל השנה ועל פועלכם למען ערב זה.

לילדים:

שנה אחר שנה משיל הענן טיפותיו על ההר ועל אדמת העמק, שנה אחר שנה גורפות הטיפות אדמת סחף פורייה, שנה אחר שנה נערמת לה האדמה בעמק, ובעמק הזה צומחים אתם, מתבגרות ומתבגרים יקרים.

כל אחת ואחד מכם הוא סיפור מיוחד, ששורשיו המסועפים נפרשים על פני מקומות שונים ובעומקים שונים.

בחודשים האחרונים בדקתם את העבר העשיר של משפחותיכם במעגלים השונים ונפתחו בפניכם עולמות מופלאים במחוזות מרוחקים.

חקרתם, שאלתם, אספתם ראיות וסרקתם תמונות. ליקטתם כל מידע וגיליתם פרטים חדשים על משפחתכם המסועפת. נחשפתם לסיפורים ולזיכרונות מרתקים ומרגשים, שנאגדו לעבודת השורשים.

בשירו "שורשים", כותב יורם טהרלב:

"...יכולתי לשיר על בית הכנסת בחג,
על ערב שבת משפחתי.
על אור הנרות המושך אותי לשם...
לשוב אל ימי ילדותי.

אבל אני זוכר מאז ומעולם,
שהשורשים שלי היו הרחק משם.
השורשים שלי תמיד הוליכו הנה,
אל ארץ ישראל, שבין מדבר וים...".

התנ"ך, אותו אתם מקבלים היום, חניכים יקרים, קושר אותנו לעולם של מושגים וערכים, המשופעים באִמרי מוסר ומעשים טובים, אך גם בקנוניות ודברי עָוולה קשים.  הקריאה בתנ"ך גם מעשירה את שפתנו בביטויים ובדימויים תנ"כיים מתוך שמחה והנאה.

בעוד מספר ימים נציין את חג השבועות.  שבועות, על גווניו, סיפוריו וגלגוליו, הוא חג שמאחד את כל מה שנותן חיים, ונותן לחיים משמעות. החיטה שנקצרת, הטנא המלא בפירות ארצנו והזיכרון של מעמד הר סיני, שבו קיבלנו את התורה - כל אלו הם סמלים לחברה שחייה מעמל כפיה במחובר למחזורי הטבע וחוקיו, אך בה בעת יוצרת גבולות של מוסר, מתוך מחוייבות לכבוד האדם.

החיבור של חג השבועות למקורות ולאדמה, מורגש מאוד בעמק שלנו.

הערב, רגע לפני שנמלא את אסמינו בר ויקבינו יין, ברצוני לאחל לכם - צמיחה, פריחה וּבשלות נעורים.