logo   logo
כניסה למערכת
 גלריית תמונות
Thumbnail of Photo
נגה מדריכה את התלמידים

Thumbnail of Photo
נגה מספרת על תולדות ייצור הנייר ועל חשיבות המחזור

Thumbnail of Photo
כולם טובלים ידיים ותורמים לתהליך

Thumbnail of Photo
דף נייר חדש בדרך

Thumbnail of Photo
לקראת סיום התהליך מעבירים את הגליונות לייבוש

Thumbnail of Photo
התוצר הסופי: נייר ממוחזר