logo   logo
כניסה למערכת
 גלריית תמונות
Thumbnail of Photo
אודם צונץ,ט', מצטיינת חברתית, ושאול אדר, מנהל חט"ב

Thumbnail of Photo
ג'ואי מול, י"א, מצטיין חברתית, ונורית ברנד, מנהלת

Thumbnail of Photo
כיתה ז'4 עם המחנכת זהר רוטבליט

Thumbnail of Photo
הטקס

Thumbnail of Photo
י"א3 עם המחנך איציק סרוגו

Thumbnail of Photo
י"ב3 עם המחנכת זהר שטרנברג

Thumbnail of Photo
ט'2 עם המחנך רון אופיר

Thumbnail of Photo
ליעד נאמן, י"א, מצטיין חברתית

Thumbnail of Photo
ז'1 עם המחנכת מלי האריס והמורה המלווה גדעון חזן

Thumbnail of Photo
נורית ברנד, מנהלת ביה"ס, נושאת דברים בטקס

Thumbnail of Photo
עטר רביד, י', מצטיינת חברתית

Thumbnail of Photo
כיתה ז'3 עם המחנכת שושי אהרונסון

Thumbnail of Photo
עמר שוורץ, י"ב, מכריז על תחרות איסוף בקבוקים ופחיו