logo   logo
כניסה למערכת


תודה לרני בן-נחום ולצפריר מינצר על התמונות

צוות "עמקים-תבור" סיים את השנה בשני אירועים אשר התקיימו מייד עם סיום שנת הלימודים.

 

המפגש הראשון הוקדש לשיחה ולהערכות לקראת שנה"ל הבאה, בה אנו צפויים לגדול באופן משמעותי עקב קליטה מסיבית של תלמידים בכיתות ז' ו-י'. במפגש זה התחלקנו לצוותים אשר העלו סוגיות שונות הקשורות לצמיחה המספרית, בתחום הפדגוגי, החברתי והערכי, צפו קשיים ובעיות והציעו פתרונות. ברור לכולנו שזוהי תחילתו של תהליך מאומץ אשר יימשך לתוך החופשה וגם בשנה הבאה.

 

בהמשך היום התכבדנו בשתי הרצאות של אנשי הצוות. נגה בן-יעקב הרצתה על עבודת המאסטר שלה, בתחום האמנות, העוסקת בצלמת הישראלית אליה הון. רועי קיבריק הרצה על עבודת הדוקטורט שלו, בתחום מדע המדינה, העוסקת בקשר שבין תיאוריה ופוליטיקה.

 

המפגש השני התקיים במועדון של קיבוץ שער העמקים. התכנסנו לערב חגיגי, אשר נפתח במזנון של מעדנים, כולם פרי מעשה ידינו. בהמשך נפרדנו מאנשי צוות יקרים אשר עוזבים אותנו השנה: דבורי גונדה, רועי קיבריק וענבל עפרון-ניסים.

 

התכנית האמנותית של הערב התבססה כולה על יצירה עצמית של המורים, והופקה ע"י שרה לניאדו ועמית לביא. מורים שונים הופיעו בפני הצוות בשירה ובנגינה, ואחרים קראו משיריהם. שרה לניאדו צילמה וערכה סרטונים בהם נחשפו המורים על רקע נופים אהובים ודיברו על יצירתם.

 

כתבה: אורית סוקר