logo   logo
כניסה למערכת

שכבת ז' מסיירת בצפת ובבית המאירי
במסגרת הנושא המרכז של השנה - שורשים

תמונות: עמית לביא

 

לפני חופשת החנוכה יצאה שכבת ז' לסיור המסורתי בצפת ובבית המאירי. הביקור נעשה במסגרת תוכנית השורשים של השכבה – זאת הפעם האחרונה, שכן החל מהשנה הבאה נושא השורשים עובר לביה"ס היסודי, לפי הנחיית משרד החינוך.

 

השכבה התחלקה לשש קבוצות  מעורבות. כל קבוצה ביקרה במספר אתרים בהם חוותה את אורח חייהם של יהודי צפת במאות ה-18 וה-19. האתרים פזורים במבנה בית המאירי וברחבי הרובע העתיק בצפת.

 

ואלה האתרים בהם ביקרו התלמידים:

—     בית צפתי – אירוח בבית צפתי בן מאה שנה באדיבותה של גב' חיה-שורה, מדריכה-שחקנית מחופשת. התלמידים נחשפו לבית שהיה אופייני ליהודי צפת, בני היישוב הישן, לאופי חיי היוםום  ולתנאי החיים  באותה תקופה.

—     תערוכת "צפת בקדושתה" – מפגש עם נציגים מן התרבות היהודית-דתית: חפצי קודש אופייניים ותשמישי קדושה השמורים במוזיאון, מעיזבונם של זקני צפת.

—     זקני צפת – מפגש עם הקהילה הצפתית היהודית על גווניה השונים, דרך הסיפורים האישיים של האנשים המוצגים בתערוכה.

—     סופר סת"ם – שיחה מעמיקה על שליחותו של סופר הסת"ם בעבודתו בכתיבת ספרי תורה, מזוזות ותפילין. עמידה על מאפייניה של "שפת הקודש" וצפייה בסופר הסת"ם המדגים מעט מעבודתו.

—     מספר הסיפורים – חוויה בבור מים שהפך לחדר הסבה, תוך שמיעת 'סיפור מקום' צפתי, שעובד למספר סיפורים, ומפגש עם שחקן המגלם זקן צפתי אופייני. הפעילות מזמנת היכרות עם הווי החיים היהודי בצפת.

—     סיור ברובע העתיק בצפת ותצפית פנוראמית על העיר צפת ובית הקברות. הליכה בסמטאות הרובע, הדרכה מתובלת במעט היסטוריה ובסיפורים ומפגש עם האוכלוסייה המגוונת הקיימת ברובע: ציירים, צלמים, תושבים, גבאי בית כנסת ומציצים לרגע.

—     ביקור בבית כנסת עתיק – היכרות עם מבנה בית הכנסת ומאפייניו וסיפור בית הכנסת המשולב במסלול.

—     כליזמר בבית כנסת עתיק – מופע כליזמר המפגיש את התלמידים עם הניגון היהודי ומשמעותו, באמצעות מפוחית בפי נגן קלאסי שהתאהב בניגון היהודי ופיתח דרכים משלו אל רזיו.

 

נכתב בהסתמך על קומוניקט של "בית המאירי"