logo   logo
כניסה למערכת


 

במהלך ההפסקה התקיימו שתי פעילויות מרכזיות: תלמידי שכבת ט' שדרו שירים שנבחרו מבעוד מועד ע"י תלמידי ביה"ס, ואנשי "נגיש קפה" מרמת ישי, בסיוע מורי ביה"ס, הפעילו מזנון לשירות התלמידים. התפריט העשיר כלל מאפים, כריכים שונים ומשקאות.

מתוך החזון של "נגיש קפה":
"...ליצור בית קפה יפה עם אווירה נעימה שיהיה עונג להתארח ולעבוד בו... מקום שיאפשר לנו קיום של חיים עצמאים, קיום בכבוד ורווחה כלכלית. מקום שיעניק לנו תחושת עצמאות, ביטחון, שייכות חברתית ותורם לקהילה."