logo   logo
כניסה למערכת

          

 ערכה את הסדנה ואת הסרט והנחתה: שרה לניאדו
תודה לנורית ברנד שסייעה בהנחיית סדנה 1 והוסיפה מידע חשוב

את סדנת חטה"ב, אשר עסקה בספרות ילדים, ערכה והנחתה נוריה גוטגולד