logo   logo
כניסה למערכת





 


סדנאות מתוצרת עצמית לבחירת התלמידים, מסודרות לפי א"ב של מקצועות.
הקליקו על הסדנאות לתמונות ולפרטים. חלק זה עדיין מתעדכן, חזרו בהמשך!
עיצוב הכרזות: נגה בן-יעקב
תמונות המפגשים: גיל בלאט ופלג איטח