logo   logo
כניסה למערכת

פרח לנורית, 27.9.2011

צוות "עמקים-תבור" חוגג את ראש השנה

ומציין בהוקרה סיום שלוש שנות ניהול של נורית ברנד

 

רגע לפני היציאה לחופשת החג התכנס צוות "עמקים-תבור" בספריה כדי לחגוג את ראש השנה ולהיפרד מהמנהלת היוצאת, נורית ברנד. 72 מורים, עובדים ופנסיונרים השתתפו במפגש.

 

פתח את המפגש מנהל ביה"ס, דודו גורן, אשר בירך את הצוות לרגל השנה החדשה והזמין להרמת כוסית (של תירוש...).

 

סמי אלפסי, מורה לשל"ח והממונה הכמעט-רשמי על מסורת החגים בקרב המורים, סיפר על מנהגי ראש השנה בקרב עמים שונים.

 

 דודו ייחד תודות למתנדבים הפנסיונרים של בית-הספר והעניק להם שי לחג. בית הספר מתברך בשישה מתנדבים כאלה: אסתי צוק – מסייעת בהוראת לשון ועברית, דינה כהן – מסייעת בביולוגיה ובביוטופים, אלכס סנדר – החצרן החרוץ והבלתי-נלאה שלנו, אמירה סרטני – חברת כנסת לשעבר והיום מתנדבת בספריה, רחל'ה דסקל – מסייעת במרכז הלימודי וזיווה אפרתי - אחראית שיכפול. תודות לכולם על תרומתם המשמעותית לבית-הספר ולתלמידים.

 

שאול אדר, מנהל חטיבת הביניים, פתח את חלקו השני של המפגש במילים הבאות:

 

רגע לפני שנכנסת השנה החדשה אנחנו מתכנסים, משפחת "עמקים-תבור". סיימנו את חובותינו: הילדים טבלו תפוח בדבש, התיבות הצבעוניות נפתחו והברכות חולקו, הי"בניקים חרכו את הבמה וחנקו את המיקרופון בשירה, הי"אלפיות נפנפו את שערן על הבמה, ט"תניקים לגלגו על היו"דניקים, הח"תניקים צחקקו, הי"דניקים ניסו להבין מי נגד מי והזייניקים קפצו למים. עכשיו, תודה לאל, כולם על האוטובוסים ובדרך הביתה. נשארנו אנחנו, עם עצמנו, כמו שאנחנו אוהבים, עם מי שאנחנו אוהבים. התכנסנו כדי להגיד תודה למי שנתנה כל-כך הרבה לבית-הספר.

התכנסנו כדי להגיש פרח לנורית.

 

מורים שונים ברכו את נורית וסיפרו על פועלה במהלך שלוש השנים בהם ניהלה את בית הספר. מורים אחרים שרו שירים שבחרו לכבודה. הצוות העניק לנורית שי – ספר מהודר ובו מכתבים אישיים מחברי הצוות.

 

נורית קראה  ברכה למורים והודתה להם על תמיכתם בה ועל שיתוף הפעולה לכל אורך הדרך. נורית ממשיכה ללמד אנגלית כמורה מן המניין, והיא חוזרת לחיקו החם של צוות האנגלית.

 

לסיום הוקרנו שני קליפים של שירי ידידות ואז סוף-סוף יצאנו גם אנו, המורים, לחופשת החג.

 

דיווחה: אורית סוקר.
צילומים: נגה בן יעקב, רני בן נחום ועמית לביא 

הקליפ שבחרו מורי האנגלית עבור נורית

"לכך נועדו חברים!"