logo   logo
כניסה למערכת

התמונות באדיבות פלג איטח

 

 

 

 

בתאריך זה, יום א' בשבוע,  התכנסו מאות מתלמידי בית הספר "עמקים - תבור" ביחד עם מנהל בית הספר דודו גורן והצוות החינוכי לריקוד המוני בדשא המרכזי של בית הספר, לציון סיום המחצית הראשונה של שנת הלימודים.

 דודו גורן מנהל בית הספר סיפר: "הרעיון הנפלא הוא פרי יוזמה של זוג הורים, ישי ואירית עוז מקיבוץ גזית, שרצו לציין עם תלמידי בית הספר את מחצית השנה באופן בלתי שגרתי, ומה טוב יותר מאשר ריקוד המוני. הם כתבו והלחינו שיר במיוחד לאירוע ולפיו רקדו. היה נהדר."

 ישי עוז : "את הפרויקט הגינו יחד אשתי אירית ואני, כתבתי והלחנתי שיר ועל פיו נעשתה הכוריאוגרפיה. אני בן קיבוץ גזית וחזרנו לקיבוץ לפני שנתיים מהמרכז. יש לנו בן בבית הספר ובהחלטה ספונטנית הצענו לבית הספר לקיים אירוע של ריקוד המוני. הם אהבו את הרעיון וכך עשרות תלמידים מכל השכבות, בנים ובנות רקדו יחד והיה נפלא."

(מתוך אתר מועצה אזורית עמק יזרעאל)