logo   logo
כניסה למערכת

תמונות: פלג איטח  דיווח: רזיה מרחב

השנה הוחלט לשנות ולהעביר לראשונה את אירוע מסיבת החנוכה לשעות הצהרים.  בהובלת שכבת ט' התקבל השינוי בהצלחה רבה והאווירה על האור והחושך באולם היתה חגיגית במיוחד. איש לא חש שהשעה אינה שעת ערב חג...   

המסיבה כללה הדלקת נרות מסורתית בה בלט במיוחד הנר החמישי - נר הוקרה למירטה לוין שסיימה ללמד השנה ושאול אדר שסיים את תפקידו כמנהל חט"ב. בנוסף הוקרנו סרטונים, וכן היה שלל הופעות: ריקודים, מערכונים וקטעי שירה. בלט במיוחד מערכון "רולדודו", שהצליח יפה לצד "חנה זלדה" המסורתית. 

חג החנוכה הורגש היטב ברחבי בית הספר: בנוסף למסיבה התקיימה הדלקת נרות חגיגית : נר ראשון הודלק בהפסקה הפעילה של החטיבה העליונה, במחצית משחק קט-רגל בנות. נר שני הודלק בהפסקה הפעילה של חט"ב, בה חולקו גם מטבעות שוקולד לתלמידים.  

חדר מורים חגג אף הוא בהרמת כוס תה , הדלקת נרות והרצאה קצרה ברוח החג מפי סמי אלפסי המורה לשל"ח.

תודות לכל העושים במלאכה: תלמידים, מחנכים, מורים שסייעו וכמובן - עמית (בולק) לביא האחד והיחיד. 

  תמונה קבוצתית של שכבת ט' על הבמה

 

 

<>

 

 

 

 

 

מחפשים את חנוכה - סרטון שהוקרן במסיבה.

באדיבות יוטיוב - ללא סאונד בשל הגנה על זכויות יוצרים