logo   logo
כניסה למערכת

 

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

 

 

ביום הראשון ללימודים, 1.9.15, התקיימו מספר פעילויות בבית הספר:

 

לקצב המוזיקה, ובחלוקת ממתקים, באזור תחנת ההסעות שקושט בסרטים צבעוניים, קבלו תלמידי שכבת יב' את הבאים בשערי בית הספר, עם תחילת שנת הלימודים.

לבאים ל"עמקים-תבור", לאחר חודשיים חופש, חיכה שינוי גדול ומשמעותי במראה המקום: את "בית התה" (חדר המורים המיתולוגי), את מגרש הספורט וסדנאות האמנות האהובות שנעלמו מהנוף באבחת טרקטורים, תפסו חדרים וכיתות של האגף החדש שהושלם זה עתה.

היום הראשון נפתח בשעורי מחנך – ואחריהם בטקסים בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים, לציון תחילת השנה. בטקסים הושמעו ברכות, איחולים וקטעי שירה ונגינה.

בחטיבה העליונה נפרדו התלמידים משושה כרמון, רכזת הבגרויות היוצאת לגימלאות בדברי תודה  מרגשים ובהכתרתה ליקירת בית-הספר.

 

מפתח בית-הספר נמסר לנציג שכבת יב' של שנה זו על ידי נציג משכבת הבוגרים של תשע"ו.

 

 

הטקס בחט"ב

 

שושה כרמון מוכתרת ומקבלת תעודת הוקרה מתלמידי י"ב


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הטקס בחט"ע

 

מברכים ומאחלים שנה מוצלחת