logo   logo
כניסה למערכת

 

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

 

  

ביום הראשון ללימודים, 1.9.15, התקיימו מספר פעילויות בבית הספר:

הכניסה לבית הספר מאזור תחנת ההסעות קושטה בבלונים ובשלטים צבעוניים, שם קבלו תלמידי שכבת יב' את הבאים בשערי בית הספר, עם תחילת שנת הלימודים.   

היום הראשון נפתח בשעורי מחנך – ואחריהם בטקסים בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים, לציון תחילת השנה. בטקסים הושמעו ברכות, איחולים וקטעי שירה ונגינה.  

מפתח בית-הספר נמסר לנציג שכבת יב' של שנה זו על ידי נציג משכבת הבוגרים של תשע"ו.

 

 

 

פתיחת שנת הלימודים בחט"ב 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתיחת שנה בחט"ע: שרים ומנגנים לקהל בלבן

הטקס בחט"ע: ברכות וריקוד בנים