logo   logo
כניסה למערכת

חג סוכות, תשע"ח

 

 

 

ביום ג' 3.10.17, יום לפני חופשת סוכות,  קיימה שכבת ח' לפעילות גיבוש חברתית הקשורה לסוכות בבית הספר. 

 

התלמידים השתתפו בפעילויות שונות שהמשותף ביניהם היה "שרשרת".למשל תחרות בין ההכיתות להכנת שרשרת לקישוט הסוכה, שרשרת של חפצים ועוד. 

היה שיתוף רב בין התלמידים בעשיית המשימות ולאחר הפעילות דיווחו כי נהנו מאוד.

בתמונות: שורות של שרשרות מכל הסוגים - ותלמידים בזמן הפעילות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחזרה לדף "יום יום חג"