logo   logo
כניסה למערכת

תמונות: פלג איטח

פרסי הערב: באדיבות משפחת וינר לזכר שקד וינר ז"ל

 

הי"בניקים בריקוד הזוגות המסורתי:
כל-כך הרבה יפים ויפות... ואיזה גלאם...

הלהקה
5 תמונות

הזמרים
7 תמונות