logo   logo
כניסה למערכת

 

תשע"ב

 

תחום

מסגרת

שכבה

שם המופע

תאריך

שעות ומשך

מקום

 

מוזיקה

 

אזורי

י'-י"א

"מוזיקה יהודית" – סינפונט רעננה

4.12.11

 

יפעת

 

אזורי

ז'-ח'-ט'

"טררם על הבמה"

19.3.12

 

יפעת

 

תיאטרון

 

אזורי

י"א-י"ב

"התקלה"

14.9.2011

10:45-11:45

מזרע

 

אזורי

ט'-י'

"הנחשול"

7.11.11

 

מזרע

 

 כישורי חיים

ז'-ט'

"אחד על אחד" –הצגה בנושא אינטרנט

5.12.11

 

מזרע

 

כישורי חיים

י'-י"א

"חיים פעם אחת"

19.12.11

 

מזרע

 

בית ספרי

י'

"סמיר ויהונתן"

25.1.12

 

מזרע

 

אזורי

ז'

"קוביות של שוקולד"

9.2.12

 

יפעת

 

בית ספרי

ט'

"סיפור אהבה ארץ ישראלי"

13.3.12

09:30-13:15

בית קשת

 

אזורי

ז'-ח'

"המזוודה של חנה" – ליום השואה

16.4.12

 

יפעת

 

אזורי

י'-י"א

"מזריץ" – ליום השואה

17.4.12

 

יפעת

 

מחול

 

אזורי

י-י"א-"ב

"דקה דנס" - להקת בת שבע

14.11.11

 

מזרע

 

אזורי

ז'-ח'-ט'

"ורטיגו והיהלומים"

13.12.11

 

יפעת

 

 

אומנות פלסטית

 

בית ספרי

ח'

נסעה למוזאון ת"א

טרם נקבע

לאורך היום

מוזאון ת"א

 

בית ספרי

י'

מפגש אמן עם גיא רז

17.1.12

שלשה מפגשים שעות 2-3-4

וידאו צפון

 

בית ספרי

ז'

חן שיש

4.6.12

שלשה מפגשים שעות 2-3-4

וידאו צפון

 

ספרות

 

בית ספרי

י"ב

מפגש סופר עם גונן נשר

23.11.11

שלשה מפגשים שעות 2-3-4

ספריה

 

בית ספרי

י"א

"עם ליבי" – שי עגנון

7.2.12

שני מפגשים שעות 2-3

וידאו צפון

 

בית ספרי

ט'

מפגש סופר עם אלכס אפשטין

23.2.12

שלשה מפגשים שעות 2-3-4

ספריה

 

קולנוע

 

בית ספרי

י'

"ההרוג ה-17"  - דויד אופק

22.11.12

שני מפגשים שעות 3-4 + 5-6

וידאו צפון

 

בית ספרי

ט'

"האגדה על ניקולאי וחוק השבות" – דויד אופק

10.1.12

שני מפגשים שעות 3-4 + 5-6

וידאו צפון

 

בית ספרי

ז'

גילומים קולנועיים של רגש בסרטי נעורים – סיגל ורדי

21.3.12

שני מפגשים שעות 4-5

וידאו צפון

 

בית ספרי

ח'

"הסרט של מנוחה" – אליעזר שפירא

26.3.12

שני מפגשים שעות 3-4 + 5-6

וידאו צפון