logo   logo
כניסה למערכת
 גלריית תמונות
Thumbnail of Photo
המלט שב מאנגליה לרגל מות אביו. כאן הוא עם אמו, גרט

Thumbnail of Photo
אופליה, אהובתו של המלט, עם אחיה לארטס

Thumbnail of Photo
אופליה מתנכרת להמלט, בהנחיית אביה.

Thumbnail of Photo
להיות, או לא להיות? זאת השאלה.

Thumbnail of Photo
המלט המתלבט מתחזה למשוגע

Thumbnail of Photo
המלט "משוחח" עם גולגולתו של יוריק, ליצן המלך

Thumbnail of Photo
עוד עם יוריק המת

Thumbnail of Photo
אופליה, הלומת צער עם בגידת אהובה ומות אביה, הולכת

Thumbnail of Photo
"רוזנקרנץ וגילדנסטרן מתים": מחזה המשך מודרני מאת ס

Thumbnail of Photo
ההשתחווייה בסוף ההצגה