logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית לתש"ע

 
הכשרת מורים

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

פירוט

 

הרצאה בימי הערכות

סוף אוגוסט

ביה"ס

ריכוז חברתי

יעוץ

 

 

פעילות לקראת יום רבין

לאחר חופש סוכות

ביה"ס

ריכוז חברתי/יעוץ

 

 בתיאום עם מרכז רבין ובמסגרת הכנה לנושא המשותף

סדנה לקראת יום השואה

במשך השנה

ביה"ס

ריכוז חברתי, יעוץ

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצת תלמידים

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

פירוט

 

פעילות שוטפת בבית הספר

לאורך השנה

ביה"ס

רכז חברתי

 

בתוכנית עבודה שנתית נפרדת.

סדנת גיבוש

באמצע השנה

?

רכז חברתי

 

יום פעילות גיבוש לחברי המועצה