logo   logo
כניסה למערכת

 

הכשרת מורים

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

הרצאה

בימי הערכות

סוף אוגוסט

ביה"ס

ריכוז חברתי

יעוץ

לביאה קסטרו – הרצאה על מצוינות

 

פורום מחנכים – שח"ק ירוק

במהלך השנה

ביה"ס

רכז חברתי, רכזת שח"ק ירוק

ע"ח שח"ק ירוק

 

פעילות גיבוש מורים

פסח

 

 

 

 

ערב סיום

חבר עובדים

תחילת יולי

 

רכז חברתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצת תלמידים

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

 

פעילות שוטפת בבית הספר

לאורך השנה

ביה"ס

רכז חברתי

בתוכנית עבודה שנתית נפרדת

 

סדנת גיבוש

באמצע השנה

 

רכז חברתי

יום פעילות גיבוש לחברי המועצה