logo   logo
כניסה למערכת

 

התכנית החברתית של כיתה ט' לתשע"א

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות בצוע

פירוט

 

אסיפת הורים

14.9.10

ביה"ס

מחנכים, מנהל חטיבה, רכז חברתי, יעוץ

הרצאה

 

חנוכה

2.12.10

חדר האוכל בקיבוץ מזרע

מחנכים/תלמידים

ריכוז חברתי

בתוכנית

הכללית

 

טיול שנתי

26-28.10.10

מדבר יהודה

צפריר, מחנכים

 

 

כישורי חיים:

קבלת החלטות

פברואר

ביה"ס

יועצת

מעבר לחטיבה העליונה

 

כישורי חיים:

סמים

דצמבר

ביה"ס

יועצת

מניעת שימוש לרעה בחומרים מסוכנים