logo   logo
כניסה למערכת

 

פרויקטים ופעילויות מרכזיות

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

פירוט

 

מסיבת פתיחת שנה/ראש השנה

21.9.10

ביה"ס

ריכוז חברתי שכבת יב'

 

המסיבה תיערך בבוקר על הדשא בבית הספר

 

גיבוש צוות הגברה

 

 

רכז חברתי

 

פעילות גיבוש

 

פעילות כיף כיתתית לסיום השנה

12-16.6.11

בבריכה של קיץ מזרע

מחנכים

רכז חברתי

 

סיומי שנה

מיועד רק להסעות

ברחבי העמק

 

הפסקות פעילות

לאורך השנה

בית הספר

מועצת התלמידים

 

כולל יום התלמיד בסוף השנה

 

נושא משותף

18.11.10

בית הספר

יועצים, רכז חברתי, מנהלת וצוות היגוי

 

פעילות בית ספרית בחוגי אורך בנושא מרכז

 

טורניר קט-רגל בית סיפרי

לאורך השנה

מגרש הכדורגל בביה"ס

מועצת תלמידים,

מורים לחינוך גופני

 

שני

כדורי-רגל חדשים, וגביעים

טורניר לבנים וטורניר לבנות.

הטורניר יערך בשני מועדים: חט"ב וחט"ע

 

שבוע ירוק

16-20.1.11

בבית הספר ובשטח

ריכוז חברתי/של"ח

שכבת יא',מדעים

אומנות, ארז שץ

 

טיול בית ספרי(משולב עם חלוקת תעודות) + פעילויות ופרויקטים בנושאים סביבתיים

תוכנית לימודית-צוות מדעים

 

יום ירושלים

 

ירושלים

ריכוז חברתי

רכז של"ח

 

לכיתות

ט' – של"ח

 

הפנינג סיום שנה

20.6.11

ביה"ס

ריכוז חברתי

 

מפגשי סיום שנה כיתתית עם ההורים.

חלוקת תעודות.

הצגת תערוכות האומנות ופעילות חברתית להורים וחניכים.

 

פרוייקט נוער ערבי-ישראלי-גרמני

לאורך השנה

ביה"ס

מנהל בית הספר

שכבה י'

 

אירוח המשלחת הגרמנית

 

הצגת סיום יב'

27.6.11

אולם ביפעת

מנהלת ביה"ס, מחנכות,

רכז חברתי

תפאורה, במה, הגברה וחומרי עזר שונים