logo   logo
כניסה למערכת

פרויקטים ופעילויות מרכזיות

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

פירוט

מסיבת פתיחת שנה/ראש השנה

27.9.12

ביה"ס

ריכוז חברתי שכבת יב'

 

המסיבה תיערך בבוקר על הדשא בבית הספר

גיבוש צוות הגברה

 

 

רכז חברתי

 

פעילות גיבוש

הפסקות פעילות

לאורך השנה

בית הספר

מועצת התלמידים

 

 

נושא משותף

29.11.11

בית הספר

יועצים, רכז חברתי, מנהל ביה"ס וצוות היגוי

 

פעילות בית ספרית בחוגי אורך בנושא מרכז, הרצאות של מתנדבים אורחים ומופע מיוחד

טורניר קט-רגל בית סיפרי

לאורך השנה

מגרש הכדורגל בביה"ס

מועצת תלמידים,

מורים לחינוך גופני

 

שני

כדורי-רגל חדשים, וגביעים

טורניר לבנים וטורניר לבנות.

הטורניר יערך בשני מועדים: חט"ב וחט"ע

שבוע ירוק

22-26.1.12

בבית הספר ובשטח

ריכוז חברתי/של"ח

שכבת יא',מדעים

אומנות, ארז שץ

 

טיול בית ספרי(משולב עם חלוקת תעודות) + פעילויות ופרויקטים בנושאים סביבתיים

יום ירושלים

20.5.12

ירושלים

ריכוז חברתי

רכז של"ח

 

לכיתות

ט' – של"ח

פעילות כיף כיתתית לסיום השנה

10-19.6.12

בבריכה של קיץ מזרע

מחנכים

רכז חברתי

 

הכניסה לבריכה במזרע ע"ח התלמידים

הפנינג סיום שנה

20.6.12

ביה"ס

ריכוז חברתי

 

מפגשי סיום שנה כיתתית עם ההורים.

חלוקת תעודות.

הצגת תערוכות האומנות ופעילות חברתית להורים וחניכים.

פרויקט נוער ערבי-ישראלי-גרמני

החל מינואר

ביה"ס

מנהל בית הספר

שכבת י'

 

מפגשים משותפים בנושא דו קיום עם תלמידים מתיכון אכסל ונסיעה משותפת לגרמניה בקיץ.

 

הצגת סיום יב'

24.6.12

אולם ביפעת

מנהל ביה"ס, מחנכות,

רכז חברתי

תפאורה, במה, הגברה ועוד

ע"ח תשלומי הורים