logo   logo
כניסה למערכת

שכבת  ז'

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

פירוט

אסיפת הורים

3.9.12

כיתות

מחנכים, יעוץ, מנהל חטיבה,

רכז חברתי

הרצאה

פעילות גיבוש

6.9.11

רמת הגולן/נחל הקיבוצים

מחנכים

רכז חברתי

רכז טיולים

טיול לגיבוש שכבתי וכיתתי

 

נושא שנתי:

שנת בר מצווה,

שורשים

29.11.12

ביקור בצפת וטקס חלוקת ספרי תנ"ך

 

לפתיחת שנת בר המצווה

נושא שנתי:

שנת בר מצווה,

שורשים

לאורך השנה

 

מנהל חט"ב, יעוץ, רכז חברתי, מחנכים

פעילות בכיתות

נושא שנתי:

שנת בר מצווה,

שורשים

21.5.13

אחוזת ברק

מחנכים, רכז חברתי, רכז חטיבה

ערבי שורשים

נושא שנתי: שנת בר מצווה

שורשים

22.11.12

אולם יפעת

רכז חינוך חברתי

רכזת שכבה

הצגה: "קוביות של שוקולד"

טיול שנתי

9-11.4.13

ירושלים

רכז טיולים, מחנכים, רכזת שכבה