logo   logo
כניסה למערכת

פרויקטים ופעילויות מרכזיות

 

הנושא

תאריך

מיקום

אחריות ביצוע

ציוד נדרש

פירוט

מסיבת פתיחת שנה/ראש השנה

27.8.12

ביה"ס

ריכוז חברתי שכבת יב'

 

המסיבה תיערך בבוקר על הדשא בבית הספר

גיבוש צוות הגברה

 

 

רכז חברתי

 

פעילות גיבוש

הפסקות פעילות

לאורך השנה

בית הספר

יועצים, רכז חברתי, מנהלת וצוות היגוי

 

 

נושא משותף

28.11.12

בית הספר

יועצים, רכז חברתי, מנהל ביה"ס וצוות היגוי

 

פעילות בית ספרית בחוגי אורך בנושא מרכז, הרצאות של מתנדבים אורחים ומופע מיוחד

טורניר קט-רגל בית ספרי

לאורך השנה

מגרש הכדורגל בביה"ס

מועצת תלמידים,

מורים לחינוך גופני

 

שני

כדורי-רגל חדשים וגביעים

טורניר לבנים וטורניר לבנות.

הטורניר יערך בשני מועדים: חט"ב וחט"ע

שבוע ירוק

20-24.1.13

בבית הספר ובשטח

ריכוז חברתי/של"ח

שכבת יא', צוות מדעים,

צוות אמנות, ארז שץ

 

טיול בית ספרי(משולב עם חלוקת תעודות) + פעילויות ופרויקטים בנושאים סביבתיים

יום ירושלים

8.5.13

ירושלים

ריכוז חברתי

רכז של"ח

 

לכיתות

ט' – של"ח

פעילות כיף כיתתית לסיום השנה

10-19.6.13

בבריכה של קיבוץ מזרע

מחנכים

רכז חברתי

 

הכניסה לבריכה במזרע ע"ח התלמידים

הפנינג סיום שנה

20.6.12

ביה"ס

ריכוז חברתי

 

מפגשי סיום שנה כיתתית עם ההורים.

חלוקת תעודות.

הצגת תערוכות האומנות ופעילות חברתית להורים וחניכים.

פרויקט נוער ערבי-ישראלי-גרמני

לאורך השנה

ביה"ס

מנהל בית הספר

שכבת י'

 

אירוח המשלחת הגרמנית.

מימון מגרמניה.

 

הצגת סיום יב'

 

אולם ביפעת

מנהלת התיכון, מחנכים, רכז השכבה,

רכז חברתי

תפאורה, במה, הגברה ועוד

ע"ח תשלומי הורים