logo   logo
כניסה למערכת

מועצת תלמידים בפעילות 

נובמבר תשע"ח

 

 

 

 

 

בתאריך 27.11.17 קיימה מועצת תלמידים פעילות מיוחדת: חברי המועצה הגיעו בערב לבית הספר ובמהלך "לילה לבן" של גיבוש ופעילות חשבו יחד על כיוונים ורעיונות לפעילות המועצה.

 

יומיים לאחר מכן התקיימה ישיבה של נציגי מועצת התלמידים עם הנהלת בית הספר. בישיבה הציגו נציגי המועצה נושאים מהותיים מפעילות המועצה וקשריה עם ההנהלה.  

 

 

 

 

 

 

למעלה:  חברי המועצה ב"לילה לבן" 

מימין: נציגי המועצה יואב שולוויס, נועה ברנץ, שחר שרעבי וניבי הרמן בפגישת הנהלה