logo   logo
כניסה למערכת

דיווח: עמית לביא, תמונות: יניב בן עוזי 

 

   

מסיירים בעיר העתיקה

 

משתתפים בסדנאות

 

מקיימים פעילות בספריה הלאומית

מבקרים בכותל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקבלים הסבר על מפה עתיקה בספריה הלאומית