logo   logo
כניסה למערכת

 

דיווח ותמונות: עמית לביא

 

   

מבקרים בבית מדרש

 

שיחה עם רבה רפורמית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נפגשים עם תלמידי ישיבה

 

מפגש עם הציונות הדתית והסבר על למידה בחברותא