logo   logo
כניסה למערכת

שכבת י"ב, תשע"ד, בסמינר חברתי-כלכלי

11-12.11.2013, רביד ותל-אביב

הפקה והדרכה: "המעורר"

תמונות וסיקור: עמית לביא

 

לנוכח משבר כלכלי עולמי, בישראל שורר כיום משבר חברתי חמור. יותר ויותר ישראלים מתמודדים עם מצוקה ועוני, הפערים החברתיים-כלכליים הולכים ומתרחבים,הסולידאריות מתפוררת ונדמה כי מחברה בעלת בסיסים משותפים ואיתנים הפכנו לחברה מקוטבת אשר סכנת פירוק מרחפת מעל לראשה.

האם אין מנוס ו"ככה זה"? איך מתמודדים על בנייתה של החברה הישראלית כחברה צודקת? ואיך כל זה קשור אלינו בני הנוער? 

 

מטרות הסמינר היו:

1.      לחשוף את התלמיד למציאות החברתית-כלכלית בחברה הישראלית, ובפרט – לפערים ההולכים וגדלים בה.

2.      להעניק לתלמיד כלים ערכיים ומחשבתיים לבחינה ביקורתית של מציאות זאת.

3.      לעורר את התלמיד לאקטיביות ולשינוי חברתי.

 

הסמינר נבנה ע"י  חברת "המעורר", בשיתוף הרכז החברתי, מנהלת החטיבה, רכזת השכבה  והמחנכים.

ההדרכה התבצעה ע"י מדריכי "המעורר", בסיוע הצוות החינוכי כאשר השכבה חולקה לשש קבוצות הדרכה. מבית הספר יצאו 107 תלמידים ליום הראשון ו 94 תלמידים ליום השני.  ביומיים אלו חוו התלמידים בצורה מוחשית את הפערים החברתיים הכלכליים בחברה הישראלית. מטרות הסמינר הושגו והתלמידים חזרו עייפים אך מרוצים ומסופקים מיום הסיור בתל אביב. 

חוויות ותמונות

סדנאות והפעלות התקיימו בכתות ובשטח בזמן הסיורים. בין השאר הן כללו פעילויות גיבוש, התנסות בהכנת תקציב משפחתי והתנסויות נוספות.

סיור בתחנה המרכזית וברחוב נוה שאנן הצמוד אליה המחיש באופן ניכר את המצב החברתי - כלכלי באזור.  במהלך הסיור התקיימו דיונים וסדנאות בשטח. 

בשכונת התקווה התקיים סיור בסמטאות השכונה, במהלכו הושמעו קטעי קריאה ונערכה סדנה. 

 

בשכונת הארגזים התרשמו התלמידים ממצב הבתים ואף שוחחו עם הדיירים ושמעו את ספוריהם על אורח החיים שלהם בשכונה. 

בככר המדינה התוודעו התלמידים לקצה העליון של החברה הישראלית.  בככר נערכה פעילות חיפוש אחר הפריט היקר ביותר בחנויות הככר, והתקיימה שיחת הסיכום של הסמינר.