logo   logo
כניסה למערכת
 גלריית תמונות
Thumbnail of Photo
צביקה, מנהל בית התמחוי

Thumbnail of Photo
צביקה: "אנחנו רק נותנים עזרה ראשונה"

Thumbnail of Photo
מאזינים לצביקה בדריכות, ומתרגשים

Thumbnail of Photo
במרכז המסחרי הישן של מגדל העמק

Thumbnail of Photo
"אין מה לקנות פה!"

Thumbnail of Photo
דגן המדריך: "המרכז המסחרי כמשל לעיר כולה"

Thumbnail of Photo
לומדים על השכר הממוצע בעיר

Thumbnail of Photo
באולם של בית-ספר רוגוזין

Thumbnail of Photo
"עד שיגיע המרצה, נעשה שמח!"

Thumbnail of Photo
סיסמה שטובה לכם - טובה גם לנו

Thumbnail of Photo
עדיין ממתינים למרצה