logo   logo
כניסה למערכת
 גלריית תמונות
Thumbnail of Photo
מפגש עם תושבי שכונת התקווה

Thumbnail of Photo
סיור בשכונת התקווה

Thumbnail of Photo
סיור באזור התחנה המרכזית הישנה, מעוז העובדים הזרים

Thumbnail of Photo
שיחה עם אנשי שכונת התקווה

Thumbnail of Photo
מבקרים במגדלי "יו": המאיון העליון

Thumbnail of Photo
מצטופפים בכניסה למגדלי "יו"

Thumbnail of Photo
מתפעלים מהאוצרות שבמגדלים

Thumbnail of Photo
מראיינים עוברים ושבים בכיכר רבין

Thumbnail of Photo
מפגש עם איש תיאטרון הפרינג' ניקו ניתאי, בתחנה המרכ

Thumbnail of Photo
סדנאות עיוניות ביום השני לסמינר

Thumbnail of Photo
עבודה בקבוצות

Thumbnail of Photo
ועוד עבודה בקבוצות.