logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית חינוכית שנתית, איכות הסביבה:
פרופיל, חזון ויעדים

 

1. פרופיל בית הספר

 


1.1 רקע כללי

 

בית הספר "עמקים-תבור" הוא בית ספר ממלכתי על-יסודי, שש-שנתי, בבעלות המועצה האזורית "יזרעאל". בית הספר ממוקם בקיבוץ מזרע, בנוף כפרי ירוק ופתוח. התלמידים מגיעים מישובי המיפוי במועצה האזורית עמק יזרעאל ומישובים עירוניים שבאזור.

 

 

 

E    חזון

 

§        ביה"ס שואף לחנך את תלמידיו להיות אזרחים נאמנים למדינת ישראל, על בסיס ערכי הדמוקרטיה, ההומניזם, שוויון ערך האדם, כיבוד החוק, וסובלנות כלפי האחר.

 

§        ביה"ס מעודד את תלמידיו להיות מעורבים בחברה ובקהילה ותורמים לקידומה.

 

§        ביה"ס שואף לתת מרחב למידה, התפתחות וצמיחה לכל אחד מתלמידיו בהתאם ליכולתו וצרכיו, על מנת שיוכל למצות את מירב הכוחות הגלומים בו בתחום האישי, החברתי והאינטלקטואלי.

 

§        ביה"ס שואף להביא את חניכיו להישגים לימודיים וחינוכיים גבוהים בהתאם למטרותיו.

 

§        ביה"ס שם לו למטרה להתאים עצמו לחידושים הטכנולוגיים בגישה מעדכנת וגמישה, ולמידה בתקופה מידנית-דיגיטאלית, כדי שבוגריו ישכילו להשתלב בעולם דינאמי ומשתנה.

 

§        ביה"ס שואף לכך שהאמנות תהיה בו הוויה מרכזית, מההיבט התחומי, ההיבט החינוכי-חברתי, וההיבט החזותי.

 

§        ביה"ס הוא בלתי-סלקטיבי ושואף לתת מענה לצרכיהם של כל תלמידיו.

 

§        ביה"ס מקיים קשרים ושיתוף פעולה עם בתי הספר האזוריים במועצה, עם בית הספר התיכון הערבי באיכסאל, עם בית האומנויות הסמוך לוו ועם המכללה האקדמית בעמק יזרעאל . קשרים אלה נועדו להרחיב את מגוון האפשרויות הלימודיות, במטרה למצות את המרחב הפדגוגי-חברתי האזורי.

 

§        הנהלת ביה"ס אחראית בלעדית למדיניות הפדגוגית, בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.

 

1.2 מיפוי תוכניות ירוקות

 

E    במסגרת לימודי החובה
תוכניות לימודים במקצועות גיאוגרפיה, מדעים, ושל"ח.

 

§        גיאוגרפיה: חבלים בא"י, היבטים פיזיים, סוגיית המים בא"י, איכות הסביבה בישראל.

 

§        מדעים:  מערכות אקולוגיות, תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים. תלמידי שכבת ט' בנוסף ללמודי החובה בביולוגיה לומדים מקצוע נוסף – "מדעי הסביבה" , תוך התמקדות בהשפעת האדם על הסביבה, פגיעת האדם בסביבתו, שימור משאבי טבע ופיתוח בר קיימא.

 

§        של"ח עיוני: שימור מול פיתוח, בעיות מים ויחסי גומלין בנוף.

 

§        במסגרת טיולים ושל"ח: התמקדות בניקוי שמורות/אימוץ שמורה.

 

§        במסגרת לימודי מגמות – תלמידי מגמת ביולוגיה חוקרים וכותבים "ביוטופ".

 

 

 

E    פעולות קהילתיות ירוקות

 

§        פרויקט שיקום נחל מרחביה.

 

§        איתור משאבי טבע אל מול מפגעי סביבה בקהילות בית הספר. צילום המפגעים ותהליך השיקום וקיום תערוכת צילומים.

 

§        הקמת ספסלים אקולוגים בחצר בית החולים "העמק" בעפולה.

 

§        שיקום בוסתן בקיבוץ מזרע לרווחת תושבי הקיבוץ.

 

 

 

E    יוזמות אקולוגיות

 

§        איסוף מי גשמים – פרויקט שהחל בתשס"ו ואנו ממשיכים אותו השנה. המטרה: חיסכון במשאבים. ניצול מי הגשמים שנאספים למילוי הניאגרות בשירותים ולהשקיה. מעקב ורישום של כמויות המים הנחסכות לאורך השנה יתבצע ע"י חניכי כיתות ח'.

 

§        חסכון באנרגית חשמל- בחופשת הקיץ הותקנו בכל הכיתות מערכות אוטומטיות לכיבוי אורות ומזגנים.

 

 

 

E    יוזמות ירוקות

 

§        שבוע ירוק בבית הספר  - שבוע שמטרתו להגביר את המודעות בקרב תלמידי בית הספר לנושא איכות הסביבה ושמירתה.במסגרת השבוע מתקיימות פעילויות הסברה, הרצאות, טיולים , פיסול סביבתי, מחזור נייר ועוד.

 

§        גן בוטני – פרויקט מרכזי שמטרתו שיפור חזות בית הספר עם צמחי בר, ומפגש של התלמידים עם סוג צמחיה לא מוכר. הגן הבוטני הוקם בשטח הכניסה לבית הספר ע"י צוותי עבודה שונים של תלמידים מכיתות ח', מורים ואנשי מקצוע. בשנת העבודה הקרובה נמשיך לטפחו, והגדילו וכן יקום צוות של תלמידים שיעסוק בשמירה ואחזקה של הגן.

 

§        חשיבה ירוקה – עידוד לחסכון במשאבים , מחזור ושמירה על סביבה נקייה.

 

§        מתקן להפרדת קרטונים.

 

§        איסוף נייר למחזור – פרויקט שהחל בתשס"ז. המטרה להעצים את הפרויקט במודעות והגדלת מספר המוקדים לאיסוף נייר בבית הספר. הנייר שנאסף נשלח למחזור.

 

§        מתקן לאיסוף סוללות.

 

§        איסוף מיכלי שתייה  - פרויקט של חניכי י"ב. השנה יורחב הפרויקט ויוקמו מיכלי איסוף דקורטיביים למיכלי שתייה מסוגים שונים. מיכלי האיסוף יעוצבו ע"י תלמידים וצוות המורות לאומנות ויוצבו בחצר בית הספר. מיכלי השתייה נאספים ונשלחים למחזור . בתמורה מקבלים החניכים כסף לטובת פעילות חינוכית לתלמידי השכבה.

 

§        הקמת ספסלים אקולוגים בחצר בית הספר.

 

 

 

E    טיולים ושדאות

 

אימוץ שמורת "נחל ברק" – המטרה להגביר את המודעות בקרב החניכים לשמירת ערכי טבע וסביבה נקייה. נחל ברק היורד מהרי נצרת אל העמק "סובל" לאורך כל  השנה מזיהום סביבתי חמור ביותר הנגרם ע"י מטיילים עוברים ופסולת תעשייתית. בית הספר "עמקים תבור" לקח על עצמו את המשימה לניקיון השמורה באופן שוטף לאורך שנת הלימודים. פעולות הניקיון יחלו בינואר וימשכו עד לסוף השנה.  

 

 

 

E    קשר עם ארגונים

 

§        במסגרת "השבוע ירוק" - הרצאות ופעילות של עמותת "אדם טבע ודין"

 

§        פרסום ניקוי השמורות באתר האינטרנט של עמותת  "טבע נקי".

 

§        עבודה משותפת לאורך השנה עם החברה להגנת הטבע ועם תמר אודם מתאמת הפעילות לשמירה על איכות הסביבה במועצה האזורית.

 

§        מחזור אל"ה  - חברת המחזור אשר לוקחת את הבקבוקים והפחיות מחניכי יב'  

 

§        חברת "טל-אל" –חברת מחזור אשר לוקחת את הנייר והקרטונים.

 

 

 

1.3 מיפוי תוכניות קהילתיות

 

קהילת בית הספר מורכבת מתשעה ישובים כפריים, קיבוצים ומושבים במזרח עמק יזרעאל.

 

מודל העבודה שלנו בנוי כך שבית הספר הוא לשרות הקהילה ולתהליך זה שלושה שלבים:

 

א. עבודה חינוכית ופעילות בתוך בית הספר בתחום איכות הסביבה ואקולוגיה.

 

ב. פעילות שטח חינוכית/ ערכית/ חווייתית של התלמידים בתוך הקהילות.

 

ג. העלאת המודעות להגנת הסביבה בקרב האוכלוסייה הבוגרת בקהילות בית הספר.

 

E    פיתוח מנהיגות ויזמות

 

§        פרויקט משותף לתלמידים מצטיינים בבית הספר ולסטודנטים במגמת איכות הסביבה מאורנים.

 

§        מנהיגות ירוקה צעירה במסגרת מועצת תלמידים.

 

 

 

 

 

2. חזון התוכנית

 

בית ספר "עמקים תבור" ממוקם בתוך פרק רחב של מדשאות, עצים, גינות, ופיסול סביבתי והוא מהווה דוגמה לטיפוח סביבה ירוקה.

 

ברצוננו להנחיל לקהילת בית ספר "עמקים תבור" (הורים , תלמידים ,ומורים) אורח חיים  של  טיפוח הסביבה באופן מתמיד ורציף תוך כדי ניצול נכון של מיקומו הפיזי של בית הספר ומשאבי הסביבה.

 

קהילות בית הספר הן קהילות כפריות בהן המודעות לפיתוח הסביבה ושימורה מהווה ערך עליון וחלק מרכזי באורחות חייהן. תוכנית שח"ק ירוק בבית ספר "עמקים תבור" מהווה עבורנו מנוף להעצמת המודעות והתפיסה הקיימת בבית הספר בכל הנוגע לאיכות הסביבה שימורה וטיפוחה.

 

בית ספר "עמקים תבור" יחנך את בני הנוער ויעצב את דמות הבוגר לאורח חיים של אחריות לכבוד האדם והסביבה תוך כדי דגש על הגברת המודעות לערכי טבע ושמירה על איכות הסביבה.

 

בית הספר ינחיל ערכים אלה לקהילות השונות על בסיס התשתית השחקי"ת  שצברנו בשנים האחרונות.

 

החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי הם הבסיס למימוש החזון הבית ספרי ולקידומו.

 

חזון בית הספר בתחום איכות הסביבה יבוא לידי ביטוי בפעילות בית ספרית וקהילתית שוטפת פורמאלית ובלתי פורמאלית. 

 

 

 

 

 

3.  מטרות ויעדים

 

 

 

E    מטרות

 

1.     טיפוח המודעות לנושא הסביבה ואיכותה בבית הספר ובקהילות.

 

2.     גיבוש וחיזוק  עמדות – החלטות אישיות לגבי אורח חיים של הפרט  ושל קב' ההתייחסות שלו.

 

3.     יישום באמצעות פעולות – למען עולם בר קיימא.

 

4.     יישום הנושאים הירוקים בקרב קהילת בית הספר בכדי להביא להטמעה מושרשת ולא לשינוי זמני.

 

 

 

E    יעדים אופרטיביים

 

  1. חניכי בית הספר "עמקים תבור" ועובדיו יעסקו בפעילות בנושא טבע איכות סביבה ואקולוגיה.

 

  1. הקמה של מועצת חניכים ירוקה מתוך מועצת התלמידים שתפעל במסגרת פרויקט המחויבות אישית.

 

  1. למידה ועשייה משותפת של חניכי ביה"ס עם סטודנטים של מגמה ירוקה במכללת אורנים.

 

  1. החניכים יקימו גופים נאמני סביבה בקהילות.

 

  1. בית הספר יגביר את החשיבה הירוקה בהתנהלותו היום יומית.

 

  1. בית הספר יפעל ליישום הנושאים ע"י הסברה נכונה לחינוך לחיים בסביבה בריאה נקייה וירוקה.

 

 

 

 

 4. נאמן שח"ק ירוק וצוות ההיגוי

 

E    נאמן שח"ק ירוק בבית ספר "עמקים תבור"  היא  אפרת הלטמן-עוז מצוות מורי המדעים.

 

E    צוות היגוי שח"ק ירוק 

 

נורית ברנד - מנהלת בית ספר

 

אפרת הלטמן - מורה למדעים

 

עמית לביא - רכז חינוך חברתי

 

צפריר מינצר – רכז של"ח וטיולים ומורה לגיאוגרפיה

 

ארז שץ - רכז הנוי של בית הספר

 

תמר אודם - מתאמת הפעילות לשמירה על איכות הסביבה במועצה האזורית עמק יזרעאל.