logo   logo
כניסה למערכת

 

פרויקט "משאב מפגע" למען סביבה ירוקה:

סטודנטים ממכללת עמק יזרעאל ותלמידי שכבת ח'

מאחדים כוחות

 

פרויקט "משאב מפגע" של תלמידי כיתות ח', בהנחיית הסטודנטים מהחוג לשרותי אנוש  של מכללת עמק יזרעאל, הגיע אתמול לסיומו במפגשים כיתתיים בהם הוצגו הממצאים שהביאו התלמידים מהישובים השונים בהם הם גרים.

 

מטרת הפרויקט הייתה לחשוף את התלמידים לנושא של פיתוח משאבים אל מול מיגור משאבים במקומות המגורים שלהם. משימתם העיקרית של התלמידים הייתה לאתר את המפגעים והמשאבים השונים ביישובים, להציגם בכיתה ולפעול בדרך מסוימת למיגור המפגעים ולפיתוח המשאבים. לצורך כך עברו התלמידים מספר פעילויות הכנה ולאחר מכן יצאו לדרך.

 

התלמידים שהשתתפו בפרויקט באופן מלא ועשו את העבודה הביאו ממצאים רבים של מפגעים סביבתיים – מדאיגים, יש לומר - וכן משאבים מיוחדים ממקומות המגורים שלהם.

 

החלק השני של ניסיון המיגור של המפגעים שנמצאו עדיין לא בוצע והמשימה לא הושלמה במלואה. אנו מקווים להמשיך את הפרויקט החשוב בשנה הבאה.

 

תודה גדולה לחגי, לשגית וללובה הסטודנטים מהחוג לשרותי אנוש במכללת עמק יזרעאל על פעילותם המסורה עם התלמידים לאורך השנה. אנו מתכוונים לבסס מסורת של שיתוף פעולה עם המכללה גם בשנים הבאות.

 

דיווח: עמית לביא