logo   logo
כניסה למערכת

 

סיכום פעילות שח"ק ירוק, תשע"ב

 

ישיבת מועצה ירוקה, בראשותה של אפרת הלטמן, דצמבר 2009

ספסל שנבנה כולו מחומרים ממוחזרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חביות למחזור מיכלי שתייה הוצבו בקיבוץ מזרע,

בשביל המוביל לבית-הספר