logo   logo
כניסה למערכת

י"א, תש"ע: טיול שנתי למזרח הרמון,
בהובלת צפריר מינצר וסמי אלפסי
פברואר 2010

חזור לדף טיולים-גלריית תמונות
לתמונות שצילם סמי אלפסי

 תמונות ממצלמתה של סיגל אטיאס

ארעה שגיאה.
שגיאה: י"א, תש"ע: טיול שנתי למזרח הרמון, תמונות של סיגל, פברואר 2010 אינו זמין כרגע.


תמונות ממצלמתו של צפריר

ארעה שגיאה.
שגיאה: תמונות צפריר אינו זמין כרגע.