logo   logo
כניסה למערכת

        מצגת: גלינה פילר. תמונות: אורית סוקר

 

 

 

 

לאורך כל המחצית הראשונה של שנת הלימודים עבדו תלמידי כיתות י' בפרויקט חדשני של למידת חקר מוכוונת תוצר.

כל כיתה עסקה בפרויקט שתי שעות בשבוע, בהנחייתם של שלושה מורים. התלמידים עבדו בצוותים קטנים (זוגות) או ביחידים. היה עליהם לבחור נושא אישי שמעניין אותם, לחקור אותו מהבטים שונים ולתכנן תוצר שיבטא את הידע שרכשו לגבי הנושא הנחקר. התוצר יכול היה להיות מצגת, סרטון, עבודה אמנותית, מיצג, פלקט,  או עבודה עיונית כתובה. 

עם סיום המחצית הוצגו תוצרי הפרויקטים בערב צבעוני ומרגש, בספריית ביה"ס.

לאתר המצגות שערכו התלמידים בתחומי חקר שונים הקליקו כאן.

 

 

 

 

 


מדברי הברכה שנשאה באירוע אורית סוקר המנהלת הפדגוגית:

...מרגש מאד מאד לעמוד כאן הערב ולראות את העבודות המרהיבות. 

מרגש עוד יותר כאשר אנו יודעים איך התחיל התהליך ואיך הגענו עד הלום.

תחילת התהליך בהחלטת משרד החינוך על יחידה של השכלה כללית, החל משנה זאת, בכיתות י'. כמו בתי ספר רבים ישבנו והתלבטנו – מה נעשה בהשכלה הכללית הזאת? עוד שעה פרונטלית של מקצוע כלשהו? עוד הרצאות? עוד מבחנים?

ואז החלטנו, כהנהלה, לנצל את ההזדמנות להגשמת חלום: עבודות אישיות של תלמידים, על נושאים שהם עצמם יבחרו, לפי העדפותיהם, ובהגדרת השמיים כגבול...

..ההתחלה הייתה ממש לא פשוטה. התלמידים שלנו, שרגילים להתיישב בכיתה, לפתוח מחברת (במקרה הטוב) ולשאול - "מה הכותרת"? פתאום נדרשו להחליט בעצמם על כותרת, על נושא, על מקורות, על פרויקט. וזה היה להם ממש ממש לא קל...

לברכה במלואה: הקליקו כאן