logo   logo
כניסה למערכת

 

 

מפרגנים למצטיינים בחטיבת הביניים:

פעם בחודש: ארוחות בוקר מיוחדות 

 

פעמים רבות אנו רואים כמובן מאליו את ההצלחות של תלמידינו ולא שמים לב אליהן מספיק.

מחנכי חטיבת הביניים יצאו ביוזמה מבורכת: הם קיימו החודש ארוחת בוקר מיוחדת לתלמידים המצטיינים, לימודית וחברתית, אלה שתמיד הם בסדר. 

 

הארוחה התקיימה בחדר המורים, וכללה טקס קצר ובו ברכות והענקת תעודות למצטיינים.

אנו מצטרפים לברכות וגאים בכם! המשיכו כך!!!

 

דיווחה וצילמה: שרון ולרשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תלמידי כתות ח' המצטיינים בארוחת הבוקר

 

תלמידי כתות ז' המצטיינים בארוחת הבוקר