logo   logo
כניסה למערכת

 

 

   מצטייני ז' לחודשים אוקטובר ונובמבר תשע"ו:  

מקבלים תעודות הצטיינות ותורמים מעצמם לחברה

 

 

 

מידי חודש שכבת ז' מציינת תלמידים נבחרים מהשכבה בקריטריון שנקבע.

 

הקריטריון לחודש אוקטובר היה עזרה ואכפתיות לאחר. התלמידים נבחרו בהצבעה אנונימית ונבחרו על ידי תלמידי כיתתם. התלמידים הנבחרים זכו למפגש ושיחה עם יועצת ורכזת השכבה, התכבדו בשוקו ועוגה וקיבלו תעודות הצטיינות. בנוסף התלמידים קיבלו על עצמם משימה - הכנת חדר משחקים לתלמידי השכבה. 

 

הקריטריון לחודש נובמבר היה בהשראת חג החנוכה: תלמיד שמביא אור לכיתה ונעים להיות בחברתו, התלמידים גם הפעם התלמידים נבחרו בהצבעה אנונימית על ידי חברי כיתתם. לאחר שהתלמידים הנבחרים לקחו חלק בטקס חלוקת התעודות הם הפשילו שרוולים והחלו בהכנת סופגניות -ספינג' ויצאו ביחד עם רכזת השכבה ומנהלת חטיבת הביניים לחלק מאת התוצרת לתושבי מזרע בברכת חג שמח. 

 

דיווח ותמונות: מורן ביטון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מצטיינות חודש אוקטובר עם התעודות

 

מצטיינות ומצטייני נובמבר - עם הספינג'