logo   logo
כניסה למערכת

רכזת המקצוע: ארז קירמאייר

 עופר אשכנזי, ארז קימראייר, אור פז, שרון ברנט, ירון היידנפלד

 

לאתר האזרחות של חטיבת הביניים

 לאתר אזרחות של החטיבה העליונה

 

 

 

מקצוע האזרחות נועד לחנך את בני הנוער להיות אזרחים טובים, פעילים ומשפיעים במדינת ישראל.

 

לימודי האזרחות מפגישים את התלמידים עם שני המאפיינים שעל בסיסם הוקמה מדינת ישראל: מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. בשיעורים אנו לומדים על מהותה של הדמוקרטיה ועל הכבוד לאדם באשר הוא אדם, אשר ביסודה. כמו כן אנו לומדים על ערש הדת, התרבות והחברה היהודית שהקימה את מדינת ישראל.

 

התלמידים לומדים שהחברה בה הם חיים אינה מציאות נתונה, והיא יכולה להוות כר נרחב עבורם לבטא בו את דעותיהם, לפעול, להשפיע ואף להוביל שינוי.  אנו מעודדים מגוון דעות בשיעורי האזרחות, ושואפים ללמד את התלמידים לפתח הקשבה וסובלנות באמצעות הדיונים המתקיימים בשעורים.

 

 

 דפי עבודה באזרחות לחט"ב
 קישורים לאתרי האזרחות ולתוכניות לימודים
 קישורים מומלצים נוספים