logo   logo
כניסה למערכת

מגמת האמנות של שכבת י' שותפה לפרויקט "עיר ללא אלימות"
פברואר, 2012

סקירה ותמונות: נגה בן-יעקב, רכזת המגמה

המוא"ז עמק יזרעאל הצטרפה בשנת 2010 לתכנית "עיר ללא אלימות", הפועלת לחיזוק תחושת הביטחון האישי של תושבי המועצה ולצמצום גילויי האלימות.

 

התכנית מבוססת על התמודדות מערכתית עם תופעות שונות של אלימות באמצעות פרויקטים ושיתוף פעולה בין גורמים שונים וגיוס כל המערכות המתמודדות עם אלימות. בביה"ס שלנו אולג, מדריך המוגנות, פועל כחלק מהתכנית.

 

כחלק מהרחבת הפעילות, הכריזו במועצה על תחרות עיצוב כרזה בנושא. הכרזות שייבחרו יופיעו על האוטובוסים הצהובים של המועצה. הוחלט כי תלמידי כיתות י' מכל מגמות האמנות בעמק ייקחו חלק בתחרות. לפתיחת הנושא השתתפו התלמידים בסדנת הכנה בשיתוף עם בי"ס "גורן" לתקשורת חזותית – במכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 

התלמידים שמעו הרצאות על התכנית "עיר ללא אלימות" וכן הרצאות בנושאים אמנותיים אשר הדגישו את האמנות ככלי לשינוי חברתי.

 

בחלק היצירתי עברו התלמידים סדנה בהנחיית איריס גורדון מ"גורן" בה נתנו ביטויים חזותיים לאלימות בטכניקה של קולאז'. התוצאות המרהיבות יוצגו בקרוב. בכיתה נמשיך ונעבוד על יצירות בנושא אותן נגיש לתחרות - בתקווה שנזכה לראות אחת מהן מייצגת אותנו בכבוד על גבי האוטובוסים.