logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית הלימודים של מגמת האמנות בהיקף 5 יח"ל, כיתות י'-י"ב

 

תכנית הלימודים מבוססת  על התכנית של האגף לחינוך טכנולוגי במשרד החינוך.

לימודי האמנות במגמה לאורך השנים נחלקים לשניים: לימודי תולדות האמנות וסדנא מעשית.
בכל שנה מכיתה י' ועד כיתה י"ב לומדים התלמידים 3 ש"ש תולדות האמנות ועוד 3 ש"ש סדנא מעשית.

?                      תולדות האמנות

העמקת הידע בתולדות האמנות והבנתה כחלק מהתפתחות התלמיד כאדם יוצר. הוראת השפה האמנותית ומתן כלים להבנת משמעותה של יצירת אמנות כצופה משכיל. דגש והעמקת ידע בתהליכים מהותיים בהתפתחות האמנות במאות ה-19 וה–20, והכרות עם האמנים המרכזיים בתקופות אלה.

בכיתה י' נבחנים התלמידים בבחינת בגרות (1 יח') "הבטים בהבנת אמנות על רקע העולם המודרני"

בכיתה י"ב נבחנים התלמידים בבחינת בגרות (2 יח') "תולדות האמנות המודרנית".

 

?                      סדנא מעשית

התלמיד יכיר ויתנסה במגוון חומרים וטכניקות בדו מימד ובתלת מימד תוך שהוא מפתח את יכולתו להעביר מסר, אמירה או כל ביטוי אישי אחר באמצעות היצירה. התלמיד יתנסה בתרגילים שונים ומגוונים וכל אלו יהוו את הבסיס לפרויקט הגמר. פרויקט הגמר יוגש כתערוכה ויוערך על ידי בוחן חיצוני (2 יח' בגרות).

בכיתות י' וי"א ירכוש התלמיד כלים ויתנסה בעבודה היצירתית בדו מימד ותלת מימד.
בכיתה י"ב
יתמקד התלמיד בפרויקט אישי על פי בחירתו.

חזור לדף מקצוע האמנות